Serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-701 Opole, Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 77 451 16 11, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
  Wrocławska 24
  45-701 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 16 11, , fax. -
  REGON: 17756002520000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych ZUS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest serwis naprawczy i konserwacja zasilaczy UPS w jednostkach organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w: Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Jaśle, Nowym Sączu, Rzeszowie, Elblągu, Koszalinie, Gdańsku, Słupsku, Biłgoraju, Kielcach, Lublinie, Radomiu, Białymstoku, Siedlcach, Olsztynie, Bydgoszczy, Pile, Poznaniu I, Poznaniu II, Toruniu, Łodzi I, Łodzi II, Płocku, Tomaszowie Mazowieckim, Legnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Zielonej Górze, Bielsko-Białej, Chrzanowie, Krakowie, Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Zabrzu, Sosnowcu. 2. Zakres przedmiotu zamówienia – usługi, obejmuje: 1) wykonania czynności obejmujących naprawę priorytetową, naprawę niepriorytetową, montaż, demontaż, przemieszczenie posiadanych przez Zamawiającego zasilaczy UPS; 2) jednokrotnego wykonania w czasie obowiązywania umowy czynności obejmujących konserwację wskazanych przez Zamawiającego zasilaczy UPS, w zakresie czynności określonych w Załączniku nr 6 do umowy. W ramach świadczonych usług konserwacji bezprzerwowych zasilaczy UPS Wykonawca zapewni stałe doradztwo telefoniczne (hot line) w odniesieniu do wszelkich zagadnień oraz usuwania problemów związanych z użytkowaniem przez Zamawiającego wszystkich zasilaczy UPS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz m.in.: listę zasilaczy, ich lokalizację, producenta, model, numer fabryczny, moc i rok produkcji zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50532000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną