Rozbudowa autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica – Poprawa odwodnienia autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica – Poprawa odwodnienia autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica - poprawa odwodnienia autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica . Zakres robót budowlanych: - rozbudowa (powiększenie) zbiorników nr 85 i 86, - budowa dwóch przepompowni wód deszczowych, - budowa rurociągów z rur PCV i PEHD, - budowa drenażu rozsączającego, - budowa rowu otwartego opaskowego, - zagospodarowanie terenu, drogi dojazdowe do zbiorników, - zaprojektowanie i wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną