ROZBIÓRKA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH PRZY UL. ZAKŁADOWEJ W OPOLU

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr im. Jana Kochanowskiego
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-056 Opole, Plac Teatralny
 • Telefon/fax: tel. 77 4545942, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Jana Kochanowskiego
  Plac Teatralny 12
  45-056 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545942, , fax. -
  REGON: 27971700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatropole.pl; http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBIÓRKA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH PRZY UL. ZAKŁADOWEJ W OPOLU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rozbiórka hali magazynowej i budynku byłego magazynu paliw. Przedmiotowy obiekt znajduje się przy ul. Zakładowej 2 w Opolu na działkach nr 336/1, 336/4, a.m. 6 obręb 0118 Zakrzów. Szczegółowy opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych opisany jest w projekcie będącym załącznikiem do SIWZ - SIWZ cz. III/1, III/2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną