Remont pracowni szkolnych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-073 Opole, ul. Struga
 • Telefon/fax: tel. 774 536 651 , fax. 774 536 652
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu
  ul. Struga 16
  45-073 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 536 651, fax. 774 536 652
  REGON: 18786600000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pracowni szkolnych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Remont pracowni szkolnych w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”, tj. • Zadanie 1. Remont i adaptacja pracowni chemicznej i ochrony środowiska w ZSZ Staszic: - roboty ogólnobudowlane, m.in. tynkowanie, malowanie, wykonanie posadzki, - roboty elektryczne, - roboty instalacyjne: wody zimnej i ciepłej, kanalizacyjne, gazowe. • Zadanie 2. Remont pracowni komunikacji w ZSZ Staszic: - wykonanie okablowania, - malowanie, - roboty elektryczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną