Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace remontowe ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do korytarzy w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu. Ogólny zakres robót do wykonania: 1. Remont bocznej klatki schodowej. 2. Remont korytarzy na 1 i 3 piętrze skrzydła północno-wschodniego (piętro 3 - zakres 2. etapu robót). 3. Remont korytarzy na 1, 2 i 3 piętrze skrzydła zachodniego budynku. 4. Remont głównej klatki schodowej. Zamówienie obejmuje w szczególności:  wykonanie robót remontowych ścian w tym: uzupełnienie i reperacja tynków, uzupełnienie ubytków w cokolikach przypodłogowych, wykonanie gładzi ścian, malowanie ścian i cokolików, wykonanie zabudowy z płyt G-K, montaże odbojnic z żywicy winylowo - akrylowej,  wykonanie remontu podłóg, w tym: zerwanie warstwy podłogowej z płytek pcv, uzupełnienia ubytków w podłodze z lastryka, skucie wylewki betonowej i wykonanie uzupełnień z lastryka, czyszczenie i szlifowanie podłogi lastrykowej, impregnacja lastryka, malowanie schodów, konserwacja i regulacja okien.  wykonanie sufitu podwieszanego modułowego, systemowego z płyt z wełny mineralnej w systemie M, z ukrytym stelażem, podwieszonym do stropu, malowanie sufitów,  wykonanie robót instalacyjnych, elektrycznych i teleinformatycznych, w tym: przeniesienie istniejących kabli i przewodów ułożonych natynkowo na ścianach korytarzy do przestrzeni nad sufitem podwieszonym oraz pod tynkiem, demontaże korytek kablowych znajdujących się poniżej sufitu podwieszanego, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego w korytarzach, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie instalacji administracyjnych gniazd wtykowych na korytarzach, wymiana opraw, włączników oraz gniazd elektrycznych na klatkach schodowych, wykonanie zasilania dla instalacji klimatyzacyjnej, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej.  wymianę stolarki drzwiowej - wymiana drzwi drewnianych płycinowych,  wykonanie robót wykończeniowych w tym: prace naprawcze i malowanie ścian i sufitów biur,  zakup urządzeń freonowych typu Multi SPLIT i ich montaż, wykonanie prób ciśnieniowych, uruchomienie instalacji i sprawdzenie poprawności działania,  przeniesienie instalacji okablowania strukturalnego, ochrona przeciwprzepięciowa, demontaż na czas robót i ponowny montaż osprzętu instalacji sygnalizacji pożarowej. Wykonanie pomiarów.  uporządkowanie terenu robót, wywóz i utylizacja gruzu, odpadów opakowań itp. Szczegółowy zakres prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, którą wraz ze wzorem umowy Zamawiający zamieścił na własnej stronie internetowej: www.bip.um.opole.pl w formie plików do pobrania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną