Remont instalacji centralnego ogrzewania w bud. C.

Zespół Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-073 Opole, ul. Torowa
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4231675 , fax. 0-77 4231677
 • Data zamieszczenia: 2018-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych
  ul. Torowa 7
  45-073 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4231675, fax. 0-77 4231677
  REGON: 16005610800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpo.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji centralnego ogrzewania w bud. C.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Częściowy remont instalacji centralnego ogrzewania w bud. C. Przedmiot zamówienia obejmuje: - demontaż starej istniejącej instalacji c.o. w części objętej zamówieniem, włączenie nowej instalacji do instalacji istniejącej i węzła E.C.O., montaż rur grzewczych, montaż armatury odcinającej i regulacyjnej, montaż w wybranych pomieszczeniach bud. C grzejników płytowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną