Przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Polsko - Czeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej\

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-018 Opole, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 774461400, , fax. 774459612
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
  Plac Wolności 6
  45-018 Opole, woj. opolskie
  tel. 774461400, , fax. 774459612
  REGON: 16156883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://aglomeracja-opolska.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Polsko - Czeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej\
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Polsko - Czeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną