Przygotowanie do druku, wydruk i dostawa publikacji „Pszczółka Zosia w podróży”, przygotowanie do druku, wydruk i dostawa kolorowanki „Interreg Czechy – Polska zaprasza do zabawy” oraz przygotowanie projektu graficznego, druk i dostawa naklejek promocyjnych (samoprzylepnych)

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Opolskie
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/; https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie do druku, wydruk i dostawa publikacji „Pszczółka Zosia w podróży”, przygotowanie do druku, wydruk i dostawa kolorowanki „Interreg Czechy – Polska zaprasza do zabawy” oraz przygotowanie projektu graficznego, druk i dostawa naklejek promocyjnych (samoprzylepnych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przygotowanie do druku, wydruk i dostawa publikacji „Pszczółka Zosia w podróży”, przygotowanie do druku, wydruk i dostawa kolorowanki „Interreg Czechy – Polska zaprasza do zabawy” oraz przygotowanie projektu graficznego, druk i dostawa naklejek promocyjnych (samoprzylepnych)”. Przedmiotem zamówienia jest: - przygotowanie do druku, wydruk i dostawa publikacji „Pszczółka Zosia w podróży”, na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego w formie elektronicznej (format .pdf) – 2 000 szt., - przygotowanie do druku, wydruk i dostawa kolorowanki „Interreg Czechy – Polska zaprasza do zabawy”, na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego w formie elektronicznej (format .pdf ) – 2 000 szt. - przygotowanie projektu graficznego, druk i dostawa naklejek promocyjnych (samoprzylepnych), na podstawie przekazanych logotypów przez Zamawiającego – 2 000 szt. W ramach zamówienia zostaną wykonane zgodnie z OPZ (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną