Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia OC i NNW studentów oraz instruktorów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.3.2018)

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45060 Opole, ul. Katowicka
 • Telefon/fax: tel. 77 4423524, 4423520 , fax. 774 423 517
 • Data zamieszczenia: 2018-06-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  ul. Katowicka 68
  45060 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4423524, 4423520, fax. 774 423 517
  REGON: 53239101700015
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wsm.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia OC i NNW studentów oraz instruktorów Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: KZ.381.3.2018)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia NNW i OC studentów w czasie zajęć, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na terenie placówek medycznych, gastronomicznych, gabinetów kosmetycznych i na terenie innych miejsc oraz NNW i OC pracowników PMWSZ w związku z wykonywaniem zawodu w czasie prowadzenia zajęć, w tym zajęć praktycznych i praktyk studentów w placówkach ochrony zdrowia, gastronomicznych, w gabinetach kosmetycznych i innych miejscach w roku akademickim 2018/2019. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66512100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną