Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wyposażenia sal – sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr sprawy: KZ.381.26.2019)

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-060 Opole, ul. Katowicka
 • Telefon/fax: tel. 77 4423524, 4423520 , fax. 774 423 517
 • Data zamieszczenia: 2019-09-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  ul. Katowicka 68
  45-060 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4423524, 4423520, fax. 774 423 517
  REGON: 53239101700015
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wsm.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wyposażenia sal – sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr sprawy: KZ.381.26.2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż techniczno-szkoleniowy następującego sprzętu wyposażenia sal – sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z podziałem na 23 pakiety (23 części): 4.1.1. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 1: 4.1.1.1. Deska ślizgowa do przesiadania – 1 szt. 4.1.1.2. Drabinka łóżkowa – 1 szt. 4.1.1.3. Poduszka bocznej pozycji ułożeniowej – 1 szt. 4.1.1.4. Pas do pionizacji pacjenta 14cm – 1 szt. 4.1.1.5. Pas do pionizacji pacjenta 20cm – 1 szt. 4.1.2. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 2: 4.1.2.1. Aparat do resuscytacji noworodków – 1 szt. 4.1.2.2. Dreny do aparatu do resuscytacji noworodków – 5szt. 4.1.2.3. Maski neonatologiczne do resuscytacji – 5 zest.4.1.3. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 3: 4.1.3.1. Pulsoksymetr transportowo stacjonarny, dla wcześniaków, noworodków i dzieci – 1 szt. 4.1.3.2. Laryngoskop dla dorosłych światłowodowy – 3 szt. 4.1.3.3. Laryngoskop dla dzieci i noworodków światłowodowy– 3 szt. 4.1.4. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 4: 4.1.4.1. Torba tlenowa – 2 szt. 4.1.4.2. Butla tlenowa mała z zaworem – 2 szt. 4.1.4.3. Reduktor tlenowy – 2 szt. 4.1.5. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 5: 4.1.5.1. Stetoskop dydaktyczny – 16 szt. 4.1.5.2. Stetoskop pediatryczny – 8 szt. 4.1.5.3. Stetoskop kardiologiczny z podwójną głowicą – 4 szt. 4.1.5.4. Stetoskop noworodkowy – 6 szt. 4.1.5.5. Młotek neurologiczny Taylor’a – 12 szt. 4.1.6. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 6: 4.1.6.1. Ciśnieniomierz automatyczny – 8 szt. 4.1.6.2. Ciśnieniomierz zegarowy dziecięcy mechaniczny – 4 szt. 4.1.6.3. Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych – 8 szt. 4.1.6.4. Termometr elektroniczny – 6 szt. 4.1.6.5. Termometr do ucha – 6 szt. 4.1.6.6. Latarka diagnostyczna – 6 szt. 4.1.6.7. Resuscytator dla dorosłych – 4 szt. 4.1.6.8. Resuscytator pediatryczny – 4 szt. 4.1.6.9. Resuscytator silikonowy dla noworodków – 4 szt. 4.1.6.10. Mankiet NIBP, neonatologiczny – 3 zest. 4.1.7. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 7: 4.1.7.1. Pulsoksymetr – 3 szt. 4.1.7.2. Ssak ręczny – 3 szt. 4.1.7.3. Staza automatyczna – 20 szt. 4.1.7.4. Nożyczki ratownicze – 4 szt. 4.1.7.5. Nożyczki do cięcia bandaży – 5 szt. 4.1.7.6. Zestaw porodowy – 4 szt. 4.1.8. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 8: 4.1.8.1. System do kontrolowanej zbiórki stolca – 4 szt. 4.1.9. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 9: 4.1.9.1. Podgrzewacz płynów infuzyjnych – 4 szt. 4.1.10. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 10: 4.1.10.1. Kapnometr – 1szt. 4.1.11. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 11: 4.1.11.1. Oftalmoskop – 4 szt. 4.1.11.2. Otoskop kieszonkowy – 4 szt. 4.1.12. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 12: 4.1.12.1. Spitometr – 4 szt. 4.1.13. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 13: 4.1.13.1. Parawan teleskopowy – 8 szt. 4.1.14. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 14: 4.1.14.1. Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dzieci – 4 szt. 4.1.14.2. Kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dorosłych – 4 szt. 4.1.14.3. Deska ortopedyczna dla dorosłych – 1 szt. 4.1.14.4. Deska ortopedyczna pediatryczna – 1 szt. 4.1.15. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 15: 4.1.15.1. Materac próżniowy 14 komorowy – 1 szt. 4.1.15.2. Nosze płachtowe – 2 szt. 4.1.15.3. Kamizelka unieruchamiająca typu KED – 1 szt. 4.1.15.4. Zestaw 14 szyn Kramera – 1 szt. 4.1.15.5. Zestaw segregacyjny TRIAGE – 1 szt. 4.1.16. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 16: 4.1.16.1. Glukometr – 10 szt. 4.1.16.2. Pikflometr – 4 szt. 4.1.16.3. Inhalator Nebulizator – 4 szt. 4.1.16.4. Inhalator przenośny tłokowy – 2 szt. 4.1.16.5. Komora inhalacyjna – 4 szt. 4.1.16.6. Aspirator do nosa elektryczny – 4 szt. 4.1.16.7. Aspirator – 4 szt. 4.1.16.8. Wanna do dezynfekcji narzędzi – 2szt. 4.1.17. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 17: 4.1.17.1. Waga noworodkowa – 1 szt. 4.1.17.2. Elektrostymulator dwukanałowy – 1 szt. 4.1.17.3. Poduszka elektryczna – 1szt. 4.1.18. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 18: 4.1.18.1. Lampa do fototerapii noworodków – 1szt. 4.1.19. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 19: 4.1.19.1. Pompa do żywienia dojelitowego – 1szt. 4.1.20. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 20: 4.1.20.1. Lampa Sollux na statywie – 2 szt. 4.1.20.2. Lampa na podczerwień – 2 szt. 4.1.21. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 21: 4.1.21.1. Wózek wielofunkcyjny z koszem – 6 szt.4.1.21.2. Wózek oddziałowy wielofunkcyjny – 4 szt. 4.1.22. Zestaw drobnego sprzętu medycznego – 22: 4.1.22.1. Stolik zabiegowy – 6 szt. 4.1.22.2. Stolik do instrumentów chirurgicznych – 4 szt. 4.1.23. Defibrylator AED: 4.1.23.1. 86 - Defibrylator AED – 1 komplet. Zamówienie, dla części 1-17 (pkt. 4.1.1.-4.1.17. SIWZ), obejmuje dostawę urządzeń do siedziby Zamawiającego. Zamówienie, dla części 18-23 (pkt. 4.1.18.-4.1.23. SIWZ), obejmuje dostawę urządzeń, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie 4 osób w wymiarze minimum 2 godzin w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1.1. do nr 1.23. do SIWZ. 4.3. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 4.3.1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, uwzględniając zakres zamówienia częściowego określonego w załącznikach nr 1.1. – 1.23. do SIWZ, zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami ewentualnego opakowania/rozpakowania/wywozu i utylizacji tych opakowań, a także transportu, przeniesienia, montażu, napraw gwarancyjnych, a także ewentualnego ubezpieczenia w tym m.in.: ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, a także osób dokonujących wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub ewentualnego wynajmu dodatkowego sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia. 4.3.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, przysługującego Wykonawcy. 4.3.3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub wskazanych w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 4.3.4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego. 4.3.5. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 4.3.6. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1) ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną