Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych niezbędnych do pracy na rok 2019 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2019-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.po.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów papierniczych niezbędnych do pracy na rok 2019 dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów papierniczych dla Politechniki Opolskiej niezbędnych do pracy na rok 2019, szczegółowo określonych w wykazie rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik 1a dla części I i załącznik nr 1b dla części II, zwanych dalej Artykułami: 1) Część I – dostawa artykułów papierniczych przeznaczonych do zwykłej pracy biurowej dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej; 2) Część II - dostawa artykułów papierniczych dla Działu Wydawnictw Politechniki Opolskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197630-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną