Przedłużenie licencji, gwarancji i wparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie do Centrum Przetwarzania Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2020-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie licencji, gwarancji i wparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie do Centrum Przetwarzania Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie licencji, gwarancji i wparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie do Centrum Przetwarzania Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) 12 szt. wsparcia producenta dla Fortinet 60D; 2) 1 szt. wsparcia producenta dla Fortimanager 200D; 3) 1 szt. wsparcia producenta dla Fortigate 600C; 4) 2 szt. wsparcia producenta dla przełącznika SAN DS-300B; 5) 1 szt. wsparcia producenta dla Avamar G4S m1200 z licencją 3TB; 6) 1 szt. wsparcia producenta dla Avamar Virtual Edition z licencją 2TB; 7) 1 szt. wsparcia producenta dla Macierzy EMC VNX 5200; 8) 3 szt. wsparcia producenta dla Brocade ICX 6450-24p + jeden zasilacz zewnętrzny; 9) 6 szt. wsparcia producenta dla FUJITSU PRIMERGY RX300 S8; 10) 1 szt. wsparcia producenta UPS Centralny 20KVA Socomec; 11) 1 szt. wsparcia producenta dla vCenter Server Foundation; 12) 1 szt. wsparcia producenta dla vSphere 6 Standard 6 CPU(s); 13) 3 szt. Voucher na autoryzowane szkolenie NSE5 - FortiManager. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną