Przebudowa strony internetowej i przygotowanie aplikacji mobilnej do samodzielnego zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-017 Opole, Minorytów
 • Telefon/fax: tel. 774 539 216, , fax. 774 539 216
 • Data zamieszczenia: 2020-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  Minorytów 3
  45-017 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 539 216, , fax. 774 539 216
  REGON: 27610400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://cmjw.biuletyn.info.pl/43/116/przetarg-nieograniczony.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa strony internetowej i przygotowanie aplikacji mobilnej do samodzielnego zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polega na przebudowie strony internetowej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w zakresie przygotowania i uruchomienia wirtualnego spaceru oraz przygotowaniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej do samodzielnego zwiedzania Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną