Przebudowa dróg manewrowych i placów postojowych na terenie Bazy Materiałowej w Opolu ul. Żerkowicka 1c

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45085 Opole, ul. Niedziałkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2019-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6
  45085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg manewrowych i placów postojowych na terenie Bazy Materiałowej w Opolu ul. Żerkowicka 1c
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg manewrowych i placów postojowych na terenie Bazy Materiałowej w Opolu ul. Żerkowicka 1c. Zamówienie obejmuje między innymi : • budowę drogi dojazdowej , • przebudowę zbiornika odparowującego , • budowę boksów składowych na materiały sypkie , • wymianę nawierzchni placu składowego , • budowę kanalizacji deszczowej dla drogi dojazdowej , • budowę rampy załadunkowej , • wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej , • wykonanie monitoringu terenu , • wykonanie podłączenia do mediów baraku socjalnego , • roboty rozbiórkowe ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną