Promocja w mediach (zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3) na lata 2020 - 2022 w ramach projektu pn.: „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020"

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 77 40 33 600 , fax. 77 40 33 609
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  ul. Krakowska 38
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 33 600, fax. 77 40 33 609
  REGON: 16012870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja w mediach (zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3) na lata 2020 - 2022 w ramach projektu pn.: „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania (części) tj.: Zadanie nr 1: Wykonanie usługi dotyczącej nagrania, przygotowania do emisji i wyemitowania w Internecie – na portalu należącym do Wydawcy prasy o zasięgu co najmniej regionalnym obejmującym całe województwo opolskie - cyklu programów wideo o tematyce gospodarczej oraz przygotowanie i druk cyklu publikacji treści informacyjno - promocyjnych o tematyce gospodarczej w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującym całe województwo opolskie, lub w dodatku regionalnym do prasy ogólnopolskiej lub regionalnej obejmującym województwo opolskie. Zadanie nr 2: Wykonanie usługi dotyczącej przygotowania i emisji materiałów wideo o charakterze informacyjno-promocyjnym w portalu internetowym, na którym publikowane są treści dotyczące wydarzeń w województwie opolskim, o zasięgu obejmującym co najmniej całe województwo opolskie. Zadanie nr 3: Wykonanie usługi dotyczącej przygotowania i emisji w Internecie cyklu reklam graficznych w formie wideboardu umieszczonego na górze strony internetowej, pod nagłówkiem strony Wykonawcy, w portalu Wydawcy prasy o zasięgu regionalnym, obejmującym całe województwo opolskie, lub dodatku regionalnym prasy ogólnopolskiej, obejmującym województwo opolskie, wyświetlanego również w wersji mobilnej strony Wykonawcy na telefonach komórkowych czy tabletach wraz z emisją reklamy lub artykułu sponsorowanego w tradycyjnym, papierowym wydaniu gazety należącej do tego samego podmiotu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A, 1B i 1 C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną