Promocja publicznego transportu zbiorowego - druk plakatów promujących umowę Miasta Opola z POLREGIO Sp. z o.o. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Promocja publicznego transportu zbiorowego - druk plakatów promujących umowę Miasta Opola z POLREGIO Sp. z o.o. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie będzie polegać na druku plakatów promujących umowę Miasta Opola z POLREGIO Sp. z o.o. na korzystanie z bezpłatnych przejazdów pociągami na terenie Opola na podstawie biletu okresowego komunikacji miejskiej, wraz z dostawą i wniesieniem ich do budynku Zamawiającego położonego w Opolu, ul. Krawiecka 13, pok. 3, II piętro. Plakaty zostaną wykonane według następującej specyfikacji: 1. Format A2 pionowy full kolor dwustronny druk na białym kredowym papierze 350 g – 20 szt., 2. Format A3 pionowy full kolor jednostronny druk na białym kredowym papierze 135 g – 70 szt., 3. Format A3 pionowy full kolor dwustronny druk na białym kredowym papierze 350 g – 50 szt., 4. Format A4 pionowy full kolor jednostronny druk na białym kredowym papierze 135 g – 70 szt. Pliki PDF materiałów, w wersji gotowej do druku, zostaną przesłane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną