PN.D.ZDL.20.20_Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń, w tym: 1) Zadanie nr 1: Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą systemu do hodowli, wykrywania wzrostu i oznaczania lekowrażliwości prątków dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, 2) Zadanie nr 2: Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą barwiarki do barwienia preparatów metodą Grama i Ziehl-Neelsena dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-372 Opole, ul. Kośnego
 • Telefon/fax: tel. 77 4433121 , fax. 77 4433021
 • Data zamieszczenia: 2020-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Opolu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kośnego 53
  45-372 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4433121, fax. 77 4433021
  REGON: 53141815100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością samorządu województwa opolskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN.D.ZDL.20.20_Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń, w tym: 1) Zadanie nr 1: Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą systemu do hodowli, wykrywania wzrostu i oznaczania lekowrażliwości prątków dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, 2) Zadanie nr 2: Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą barwiarki do barwienia preparatów metodą Grama i Ziehl-Neelsena dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń, w tym: 1) Zadanie nr 1: Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą systemu do hodowli, wykrywania wzrostu i oznaczania lekowrażliwości prątków dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, 2) Zadanie nr 2: Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą barwiarki do barwienia preparatów metodą Grama i Ziehl-Neelsena dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - przez okres 36 miesięcy. 2 zadania częściowe. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został: 1) we wzorze umowy stanowiącym załączniki odpowiednio nr 1.1 i/lub nr 1.2 do SIWZ, 2) w FORMULARZU CENOWYM stanowiącym odpowiednio załącznik nr 2.1 i/lub nr 2.2 do SIWZ, który stanowić będzie załącznik do zawartej umowy, 3) w odpowiedniej Specyfikacji funkcjonalno-technicznej stanowiącej odpowiednio Załącznik nr 2.3 i/lub 2.4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną