Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek.

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Opolskie
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwo.opole.pl; bip.opolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami na terenie kompleksu zespołu pałacowo - parkowego Moszna Zamek w Mosznej, ul. Zamkowa 1 w granicach administracyjnych gminy Strzeleczki na terenie powiatu krapkowickiego, w województwie opolskim. Przedsięwzięcie zakłada roboty budowlane, instalacyjne oraz montażowe. Nadzór inwestorski obejmuje następujący zakres robót: 1) Prace renowacyjne przy elewacji Zamku wraz z renowacją tarasu oraz izolacją fundamentów, 2) Prace przy stolarce okiennej i drzwiowej (renowacja lub wymiana), 3) Rewitalizacja fontanny zamkowej, 4) Remont kanałów parkowych, 5) Wymiana oświetlenia zewnętrznego oraz tablic piętrowych obwodów instalacji elektrycznej, 6) Montaż ogrodzenia, Prace wymienione w pkt 1 – 6 realizowane będą w ramach projektu pn. „ Śląsk bez granic III – zamki i pałace”. 7) Przebudowa pomieszczeń IV kondygnacji budynku Zamku, 8) Wykonanie instalacji zasilania nowego agregatu prądotwórczego wraz z adaptacją pomieszczeń, 9) Dostawa i montaż dźwigu towarowego i osobowego oraz dostawa i montaż dźwigu towarowego wraz z budową szybu, 10) Renowacja stolarki wewnętrznej w budynku Zamku. Prace wymienione w pkt 7 – 10 realizowane będą ze środków własnych Województwa Opolskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną