„Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji: „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego” oraz publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy".” Tytuł część I – Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego”. Tytuł część II – Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy"

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Opolskie
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/; https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji: „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego” oraz publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy".” Tytuł część I – Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego”. Tytuł część II – Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji: „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego” oraz publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy". W ramach zamówienia zostaną wykonane zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ dla części I i/lub II): Część I: „Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego.” tj.: Publikacja „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego” – nakład 2 000 sztuk. Część II: „Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy." tj.: Broszura "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy" – nakład 2 000 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną