Odnowienie gwarancji i wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie do Centrum Przetwarzania Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowienie gwarancji i wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie do Centrum Przetwarzania Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje odnowienie gwarancji i wsparcia technicznego na urządzenia i oprogramowanie do Centrum Przetwarzania Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) 12 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla Fortinet 60D, 2) 1 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla Fortimanager 200D, 3) 1 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla Fortigate 600C, 4) 2 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla przełącznika SAN DS-300B, 5) 1 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla Avamar G4S m1200 z licencją 3TB, 6) 1 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla Avamar Virtual Edition z licencją 2TB, 7) 1 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla Macierzy EMC VNX 5200, 8) 3 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla Brocade ICX 6450-24p + jeden zasilacz zewnętrzny, 9) 6 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla FUJITSU PRIMERGY RX300 S8, 10) 1 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla UPS Centralny 20KVA Socomec, 11) 1 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla vCenter Server Foundation, 12) 1 szt. wsparcia producenta na okres min. 1 roku dla vSphere 6 Standard 6 CPU(s), 13) 8 szt. UPS 3000KV Pakiet baterii (bez wymiany), 14) 2 szt. KVM Console LCD 17,3'' + keyboard + touchpad 19'' 1U(USB/DVI/VGA/HDMI), 15) 3 szt. Voucher na autoryzowane szkolenie VMware vSphere Fast Track [v6.x]. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72611000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną