Naprawa i konserwacja lokalu mieszkalnego przy Al. Solidarności 2/14 w Opolu

Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-867 Opole, ul. Hallera
 • Telefon/fax: tel. 774 545 712 , fax. 774 545 712
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Hallera
  45-867 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 545 712, fax. 774 545 712
  REGON: 53130874100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otbs.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa i konserwacja lokalu mieszkalnego przy Al. Solidarności 2/14 w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usług naprawczych i konserwacyjnych lokalu mieszkalnego przy Al. Solidarności 2/14 w Opolu. Szczegółowy zakres wykonania naprawy i konserwacji: Lokal mieszkalny a) jednokrotne malowane ścian w kolorze białym wraz z przygotowaniem powierzchni oraz zabezpieczeniem podłóg, b) jednokrotne malowanie sufitu w kolorze białym wraz z przygotowaniem powierzchni oraz zabezpieczeniem podłóg, c) uzupełnienie drobnych ubytków tynku 10% d) wymianę baterii umywalkowej, wannowej oraz zlewozmywakowej wraz z zakupem, e) wymianę zlewozmywaku + odpływ wraz z zakupem, f) wymianę listew podłogowych wraz z zakupem, g) wymianę kuchenki elektrycznej wraz z zakupem, Przedmiar : Lokal mieszkalny przy Al. Solidarności 2/14 • powierzchnia ścian - 101m2 • powierzchnia sufitu - 37m2 • bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa Ferro Algeo BAG2 lub porównywalna - 1szt. • bateria wannowa ścienna Ferro Algeo BAG3 lub porównywalna - 1szt. • bateria zlewozmywakowa stojąca Ferro Algeo BAG4 lub porównywalna - 1szt. • zlewozmywak jednokomorowy gładki Ferro DR48/64 H lub porównywalny + odpływ - 1kpl. • listwy podłogowe 2,5mb - 5szt. • kuchenka elektryczna Gorenje EC5111WG sz.50cm lub porównywalna-1szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną