Modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z usługami towarzyszącymi

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z usługami towarzyszącymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja infrastruktury serwerowej wraz z usługami towarzyszącymi, obejmująca w szczególności: 1) dostawę, instalację, konfigurację i integrację serwerów wraz z wyposażeniem ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego; 2) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, szczegółowo opisującej elementy wdrożenia i konfiguracji; 3) świadczenie usług wsparcia technicznego w zakresie wdrożenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną