Druk plakatów promujących miejskie wydarzenia

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-07-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk plakatów promujących miejskie wydarzenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie będzie polegać na druku plakatów promujących miejskie wydarzenia wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (ul. Koraszewskiego 7-9, parter, Opole), według specyfikacji: 1. Wydarzenia okołofestiwalowe (4.09.2020 r.): - plakat format A2 – papier 350 g matowy, zadruk dwustronny 4+4, ilość: 50 sztuk, - plakat format B2 – papier 150 g matowy, zadruk jednostronny 4+0, ilość: 10 sztuk, - plakat format B1 – papier 150 g matowy, zadruk jednostronny 4+0, ilość: 30 sztuk, - citylight – format 1220x1820 mm, tworzywo backlit, ilość: 8 sztuk. 2. Święto Piwa (2.10.2020 r.): - plakat format A2 – papier 350 g matowy, zadruk dwustronny 4+4, ilość: 50 sztuk, - plakat format B2 – papier 150 g matowy, zadruk jednostronny 4+0, ilość: 10 sztuk, - plakat format B1 – papier 150 g matowy, zadruk jednostronny 4+0, ilość: 30 sztuk, - citylight – format 1220x1820 mm, tworzywo backlit, ilość: 8 sztuk. 3. Jarmark Bożonarodzeniowy (4.12.2020 r): - plakat format A2 – papier 350 g matowy, zadruk dwustronny 4+4, ilość: 50 sztuk, - plakat format B2 – papier 150 g matowy, zadruk jednostronny 4+0, ilość: 10 sztuk, - plakat format B1 – papier 150 g matowy, zadruk jednostronny 4+0, ilość: 30 sztuk, - citylight – format 1220x1820 mm, tworzywo backlit, ilość: 8 sztuk. 4. Pliki PDF materiałów, w wersji gotowej do druku, zostaną przesłane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną