Druk plakatów i ulotek promujących wydarzenia miejskie.

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk plakatów i ulotek promujących wydarzenia miejskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk plakatów i ulotek promujących wydarzenia miejskie według specyfikacji: Wydarzenie 1: Wydarzenia okołofestiwalowe: - Plakaty na citylighty - format: 1220x1820 mm, tworzywo backlit, kolor 4+0 - 9 sztuk, - Plakaty A3 - jednostronny, kreda błysk, kolor 4+0, gramatura papieru: min. 130 g – 60 sztuk - Plakaty B2 - jednostronny, kreda błysk, kolor 4+0, gramatura papieru: min. 130 g – 10 sztuk - Plakaty B1 - jednostronny, kreda błysk, kolor 4+0, gramatura papieru: min. 130 g – 40 sztuk - Ulotki DL x 4 (8 stron DL) zadruk dwustronny, kolor 4+4, kreda błysk, gramatura papieru: min. 150 g – 5000 sztuk. Wydarzenie 2: Festiwal Opolskich Smaków: - Plakaty na citylighty - format: 1220x1820 mm, tworzywo backlit, kolor 4+0 - 9 sztuk, - Plakaty A3 - jednostronny, kreda błysk, kolor 4+0, gramatura papieru: min. 130 g – 60 sztuk - Plakaty B2 - jednostronny, kreda błysk, kolor 4+0, gramatura papieru: min. 130 g – 10 sztuk - Plakaty B1 - jednostronny, kreda błysk, kolor 4+0, gramatura papieru: min. 130 g – 40 sztuk wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego (ul. Krawiecka 13, Opole) i wniesieniem na II piętro. Termin realizacji zamówienia: Wymagany termin wykonania zamówienia: Wydarzenia okołofestiwalowe: do 21 maja 2018 r. Festiwal Opolskich Smaków: do 13 sierpnia 2018 r. przy czym czas realizacji przedmiotu umowy wynosi 10 dni roboczych (liczonych od momentu potwierdzenia przez Wykonawcę prawidłowości plików PDF wiadomością e-mail - § 2 ust.4 wzoru umowy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną