Druk kalendarzy

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Opole
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk kalendarzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie będzie polegać na druku kalendarzy na 2021 rok, wraz z dostawą i wniesieniem ich do budynku Zamawiającego położonego w Opolu, ul. Koraszewskiego 7-9, parter. Kalendarze mają zostać wykonane z wizerunkiem Opola, według następującej specyfikacji: – format: B2 (480x680mm) – pion; – okładka: druk dwustronny full kolor 4/4, kreda błysk 250 g + folia błysk (na zewnętrznej stronie); – środek: 6 kart dwustronnych, full kolor 4/4, kreda błysk 170 g; – spirala po krótszym boku; – nakład: 600 sztuk. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu edytowalny plik z kalendarium na 2021 r. z zaznaczonymi świętami. Pliki materiałów do wydruku kalendarzy, w wersji gotowej do druku, zostaną przesłane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną