Dostawy odczynników chemicznych i akcesoriów do aparatury pomiarowej

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45367 Opole, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 077 442-69-01
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Mickiewicza 1
  45367 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 442-69-01
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bipwsse.e-wojewoda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy odczynników chemicznych i akcesoriów do aparatury pomiarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów do aparatury pomiarowej określonych w załączniku nr 6 do SIWZ do siedziby zamawiającego w Opolu i do oddziałów laboratoryjnych w Kędzierzynie - Koźlu i Kluczborku, transportem na koszt wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną