Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym Nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19

Przedszkole Publiczne Nr 22 "Bajkowa Rodzina" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedszkole Publiczne Nr 22 "Bajkowa Rodzina"
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-601 Opole, ul. ks. J. Popiełuszki
 • Telefon/fax: tel. 77 456 20 14 , fax. 77 456 20 14
 • Data zamieszczenia: 2020-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Publiczne Nr 22 "Bajkowa Rodzina"
  ul. ks. J. Popiełuszki 19
  45-601 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 456 20 14, fax. 77 456 20 14
  REGON: 53058167600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bajkowarodzina.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym Nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 13 pakietów rozumianych jako niezależne części tj.: Pakiet nr 1 – Dostawy drobiu Pakiet nr 2 – Dostawy wieprzowiny i wołowiny Pakiet nr 3 - Dostawy wędlin Pakiet nr 4 - Dostawy świeżych warzyw i owoców Pakiet nr 5 – Dostawy nabiału Pakiet nr 6- Dostawy pieczywa Pakiet nr 7 - Dostawy mrożonek Pakiet nr 8 - Dostawy ryb mrożonych Pakiet nr 9 - Dostawy artykułów spożywczych Pakiet nr 10 - Dostawy jaj Pakiet nr 11 - Dostawy ziemniaków Pakiet nr 12 - Dostawy wody źródlanej w galonie Pakiet nr 13 - Dostawy makreli świeżej wędzonej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – odpowiednio do pakietu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną