Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Opolu przy ul. Kośnego 31

Przedszkole Publiczne nr 2 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Przedszkole Publiczne nr 2
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-056 Opole, ul. Augustyna Kośnego
 • Telefon/fax: tel. 77 454 36 44 , fax. 77 454 36 44
 • Data zamieszczenia: 2020-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Publiczne nr 2
  ul. Augustyna Kośnego 31
  45-056 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 454 36 44, fax. 77 454 36 44
  REGON: 53058155800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pp2.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Opolu przy ul. Kośnego 31
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 10 pakietów rozumianych jako niezależne części tj.: Pakiet nr 1 – Dostawy drobiu; Pakiet nr 2 – Dostawy wieprzowiny i wołowiny; Pakiet nr 3 - Dostawy wędlin; Pakiet nr 4 - Dostawy warzyw świeżych i owoców; Pakiet nr 5 – Dostawy nabiału; Pakiet nr 6- Dostawy pieczywa; Pakiet nr 7 - Dostawy mrożonek; Pakiet nr 8 - Dostawy ryb mrożonych; Pakiet nr 9 - Dostawy artykułów spożywczych; Pakiet nr 10 - Dostawy jaj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – odpowiednio do pakietu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną