Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 26 pakietów (części)

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej
 • Telefon/fax: tel. 0-77 453 88 82 , fax. 0-77 453 88 82
 • Data zamieszczenia: 2020-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Armii Krajowej 4
  45-071 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 453 88 82, fax. 0-77 453 88 82
  REGON: 70034730000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://opolska.ohp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 26 pakietów (części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Pakiet nr 1a - Dostawa nabiału Olesno (KOD CPV: 15500000-3) 2. Pakiet nr 1b - Dostawa nabiału Namysłów (KOD CPV: 15500000-3) 3. Pakiet nr 2a - Dostawa drobiu Olesno(KOD CPV: 15112000-6) 4. Pakiet nr 2b - Dostawa drobiu Namysłów (KOD CPV: 15112000-6) 5. Pakiet nr 3a - Dostawa wieprzowiny Olesno (KOD CPV: 15113000-3) 6. Pakiet nr 3b - Dostawa wieprzowiny Namysłów (KOD CPV: 15113000-3) 7. Pakiet nr 4a - Dostawa wędlin Olesno (KOD CPV: 15131130-5) 8. Pakiet nr 4b - Dostawa wędlin Namysłów (KOD CPV: 15131130-5) 9. Pakiet nr 5a - Dostawa warzyw świeżych Olesno (KOD CPV: 03221000-6) 10. Pakiet nr 5b - Dostawa warzyw świeżych Namysłów (KOD CPV: 03221000-6) 11. Pakiet nr 6a - Dostawa ziemniaków Olesno (KOD CPV: 15310000-4) 12. Pakiet nr 6b - Dostawa ziemniaków Namysłów (KOD CPV: 15310000-4) 13. Pakiet nr 7a - Dostawa owoców Olesno (KOD CPV: 03220000-9) 14. Pakiet nr 7b - Dostawa owoców Namysłów (KOD CPV: 03220000-9) 15. Pakiet nr 8a - Dostawa mrożonek Olesno (KOD CPV: 15896000-5) 16. Pakiet nr 8b - Dostawa mrożonek Namysłów (Kod CPV:15896000-5) 17. Pakiet nr 9a - Dostawa ryb mrożonych Olesno (KOD CPV: 15221000-3) 18. Pakiet nr 9b - Dostawa ryb mrożonych Namysłów (KOD CPV:15221000-3) 19. Pakiet nr 10a - Dostawa artykułów spożywczych Olesno (KOD CPV:15800000-6) 20. Pakiet nr 10b - Dostawa artykułów spożywczych Namysłów (KOD CPV: 15800000-6) 21. Pakiet nr 11a - Dostawa jaj Olesno (KOD CPV: 03142500-3) 22. Pakiet nr 11b - Dostawa jaj Namysłów (KOD CPV: 03142500-3) 23. Pakiet nr 12a - Dostawa pieczywa Olesno (KOD CPV: 15811000-6) 24. Pakiet nr 12b - Dostawa pieczywa Namysłów (KOD CPV: 15811000-6) 25. Pakiet nr 13a - Dostawa przypraw, zup i sosów Olesno (KOD CPV:15890000-3) 26. Pakiet nr 13b - Dostawa przypraw, zup i sosów Namysłów (KOD CPV: 15890000-3)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną