Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 3 pakiety (części)

Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45071 Opole, ul. Armii Krajowej
 • Telefon/fax: tel. 0-77 453 88 82 , fax. 0-77 453 88 82
 • Data zamieszczenia: 2019-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  ul. Armii Krajowej 4
  45071 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 453 88 82, fax. 0-77 453 88 82
  REGON: 700347300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.opolska.ohp.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności na potrzeby Opolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu z podziałem na 3 pakiety (części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Pakiet nr 2c - Dostawa drobiu Dąbrówka Dolna (KOD CPV: 15112000-6) 2. Pakiet nr 12b - Dostawa pieczywa Namysłów (KOD CPV: 15811000-6) 3. Pakiet nr 12c - Dostawa pieczywa Dąbrówka Dolna (KOD CPV: 15811000-6)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną