Dostawa wraz z montażem i wniesieniem wyposażenia kwaterunkowego dla Komisariatu Policji w Zawadzkiem, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Komend Powiatowych Policji garnizonu opolskiego oraz Zarządu CBŚP w Opolu

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego
 • Telefon/fax: tel. 77 4545001, 4222670
 • Data zamieszczenia: 2020-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545001, 4222670
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem i wniesieniem wyposażenia kwaterunkowego dla Komisariatu Policji w Zawadzkiem, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Komend Powiatowych Policji garnizonu opolskiego oraz Zarządu CBŚP w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem wyposażenia kwaterunkowego w ilości i asortymencie, określonym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla danego zadania, stanowiącym załącznik do wzoru umowy, będącego integralną częścią SIWZ.Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną