Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i akcesoriami dla Urzędu Statystycznego w Opolu

Urząd Statystyczny w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Statystyczny w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-064 Opole, księdza Hugona Kołłątaja
 • Telefon/fax: tel. 77 453 14 52 , fax. 77 423 01 25
 • Data zamieszczenia: 2020-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Opolu
  księdza Hugona Kołłątaja 5B
  45-064 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 453 14 52, fax. 77 423 01 25
  REGON: 00033166500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-opolu/zamowienia-publiczne/przetarg/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i akcesoriami dla Urzędu Statystycznego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i akcesoriami dla Urzędu Statystycznego w Opolu. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na 2 części stanowiące odrębne zadania. 1.1 Część 1 - pn. Zadanie 1 - Zakup i dostawa laptopów wraz z systemem operacyjnym i akcesoriami Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 52 szt. laptopów wraz z systemem operacyjnym zgodnie ze specyfikacją podaną w zał. nr 6 do SIWZ tabela 1. 1.2 Część 2 - pn. Zadanie 2 - Zakup i dostawa oprogramowania biurowego Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 30 szt. licencji oprogramowania biurowego zgodnie ze specyfikacją podaną w zał. nr 6 do SIWZ tabela 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną