Dostawa samochodu specjalnego - ciągnik siodłowy

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-005 Opole, ul. Budowlanych
 • Telefon/fax: tel. 77 420-70-01 , fax. 77 420-70-80
 • Data zamieszczenia: 2020-07-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
  ul. Budowlanych 1
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 420-70-01, fax. 77 420-70-80
  REGON: 17369200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://kwpspopole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu specjalnego - ciągnik siodłowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu specjalnego - ciągnika siodłowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną