Dostawa papieru kserograficznego

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego
 • Telefon/fax: tel. 478612670, 478642670, 478612673, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. 478612670, 478642670, 478612673, , fax. -
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru kserograficznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: papieru kserograficznego (białego, bezdrzewnego) w ilości 8 425 ryz formatu A4 oraz 150 ryz formatu A3 (1 ryza = 500 arkuszy). Parametry techniczne papieru: - gramatura 80g/m2 - białość w skali CIE min 146.Miejsce dostawy: magazyn materiałów biurowych i druków Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95.Terminy realizacji dostawy: zgodnie z harmonogramem dostaw- zał nr 3 do wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197644-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną