Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw wykonawcy, w tym na stacjach paliw w Opolu, w 2021 r.

"Zakład Komunalny" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: "Zakład Komunalny"
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-574 Opole, Podmiejska
 • Telefon/fax: tel. +48774562569
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Zakład Komunalny"
  Podmiejska 69
  45-574 Opole, woj. opolskie
  tel. +48774562569
  REGON: 53112480500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https.zk.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o., której 100% kapitału posiada JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa do pojazdów „Zakład Komunalny” Spółka z o.o. na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw wykonawcy, w tym na stacjach paliw w Opolu, w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy na zasadzie tankowania bezgotówkowego paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu działów organizacyjnych „Zakład Komunalny” Sp. z o.o., tj. a). Miejskie Składowisko Odpadów ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole b). Administracja - Targowisko Miejskie i Strefa Płatnego Parkowania ul .Targowa 9, 45-057 Opole c). Administracja – Cmentarze i Zieleń Miejska ul. Cmentarna 4b, 45-834 Opole d). Centrum Wystawienniczo-Kongresowe ul. Wrocławska 158, 45-835 Opole 2. Ilość i asortyment zapotrzebowania na paliwa płynne wyszczególniono poniżej. Podane wartości są wielkościami orientacyjnymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb zamawiającego. Rodzaj asortymentu: Szacunkowa ilość dostarczonego paliwa ilość w litrach a) olej napędowy ON- 8700 litrów; b) benzyna bezołowiowa PB95- 5700 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134220-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną