Dostawa oprogramowania, sprzętu informatycznego oraz akcesoriów dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu

Izba Administracji Skarbowej w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 77 454 00 67/70 , fax. 77 456 43 13
 • Data zamieszczenia: 2018-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 454 00 67/70, fax. 77 456 43 13
  REGON: 001022920
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oprogramowania, sprzętu informatycznego oraz akcesoriów dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa: 1)Oprogramowania pozwalającego na wirtualizację obrazów binarnych (1 szt.); 2)Oprogramowania do analiz dowodów elektronicznych (15 szt.): 3)Zaawansowanego edytora szesnastkowego (2 szt.); 4)Oprogramowania do zaawansowanego obrazowania uszkodzonych dysków; 5)Aktualizacji Axiom Complete (1 szt.); 6)Aktualizacji do MOBILedit Forensic Express (16 szt.); 7)Oprogramowania do analizy obrazów oraz urządzeń z systemem MAC OS (1 szt.); 8)Oprogramowania do obrazowania urządzeń z systemem MAC OS (1 szt.); 9)Wyposażenia i akcesoriów informatycznych: Pendrive 256 GB USB 3.0 (20 szt), Bloker montowany w kieszeni 5.25” (4 szt.), Bloker wewnętrzny na dyski SATA 3.5" , 2.5" w postaci kieszeni (4 szt.); 10) Wzajemnie współdziałających podzespołów wysokowydajnej stacji roboczej: Płyta główna z procesorem (1 szt.), Pamięć RAM (2 szt.), Obudowa (1 szt.), Zasilacz (2 szt.), Dyski SSD, Adaptery (10 szt.); Karta graficzna (8 szt.), System operacyjny (1 szt.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną