Dostawa obudowy serwerów kasetowych wraz z instalacją i konfiguracją dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-310 Opole, Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 77 4020100, 77 4020147, , fax. 774 020 101
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  Ozimska 72A
  45-310 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4020100, 77 4020147, , fax. 774 020 101
  REGON: 15817985001040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa obudowy serwerów kasetowych wraz z instalacją i konfiguracją dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wyprodukowanej nie wcześniej niż 01.01.2020 r. obudowy serwerów kasetowych wraz z instalacją i konfiguracją dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wraz z wszelkimi wymaganymi cechami opisanymi w Załączniku Nr 1 "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną