Dostawa mikroskopu do bezdotykowych pomiarów 2D i 3D dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Opolu

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego
 • Telefon/fax: tel. 77 4545001, 4222670
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545001, 4222670
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mikroskopu do bezdotykowych pomiarów 2D i 3D dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa mikroskopu do bezdotykowych pomiarów 2D i 3D i analizy danych pomiarowych z możliwością rejestrowania obrazu o wysokiej rozdzielczości (zestaw) 2) instalacja oraz uruchomienie urządzenia u Zamawiającego (Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Korfantego 2). 3) szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi urządzenia wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38510000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną