Dostawa mebli biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu i jednostek administracji skarbowej województwa opolskiego

Izba Administracji Skarbowej w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Telefon/fax: tel. 77 454 00 67/70 , fax. 77 456 43 13
 • Data zamieszczenia: 2018-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 454 00 67/70, fax. 77 456 43 13
  REGON: 001022920
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Opolu i jednostek administracji skarbowej województwa opolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz ustawienie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego mebli biurowych opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ 2.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 1)W zakresie części I: 177 szt. biurek, 256 szt. kontenerów podblatowych, 115 szt. szaf aktowych wraz z nadstawkami, 39 szt. szaf ubraniowych, 49 szt. szafek gospodarczych. 2)W zakresie części II: 13 szt. biurek (różne rodzaje), 11 szt. kontenerów; 19 szt. szaf aktowych, 3 ścianek systemowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną