Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów.

10 Brygada Logistyczna w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 10 Brygada Logistyczna w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-820 Opole, ul. Domańskiego
 • Telefon/fax: tel. 261625977 , fax. 261625911
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 10 Brygada Logistyczna w Opolu
  ul. Domańskiego 68
  45-820 Opole, woj. opolskie
  tel. 261625977, fax. 261625911
  REGON: 53221388200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://10blog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, ploterów w podziale na 2 części zgodnie z SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną