Dostawa kontenerów KP9, KP15, KP30

"Zakład Komunalny" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: "Zakład Komunalny"
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-574 Opole, Podmiejska
 • Telefon/fax: tel. +48774562569
 • Data zamieszczenia: 2019-01-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Zakład Komunalny"
  Podmiejska 69
  45-574 Opole, woj. opolskie
  tel. +48774562569
  REGON: 531124805
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaklad-komunalny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o. , której 100% kapitału posiada JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kontenerów KP9, KP15, KP30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa kontenerów otwartych: a). KP9 o pojemności 9÷9,9 m3 do transportu odpadów stałych – ilość: 1 sztuka oraz b). KP15 o pojemności 15÷16,5 m3 do transportu odpadów stałych – ilość: 9 sztuk; krytych: c). KP30 o pojemności 30÷33 m3 do transportu odpadów stałych – ilość: 3 sztuki 2. Fabrycznie nowe kontenery rolkowe otwarte (KP9 i KP15) oraz kontenery kryte (KP30) na odpady stałe (w tym gruz i materiały sypkie), dostosowane do transportu w systemie hakowym zgodnym z DIN 30722, z wysokością zaczepu 1570 mm, samochodami: - Renault Kerax 370.26 6x4 z zabudową typu DH20-6200 z zabezpieczeniem hydraulicznym zewnętrznym oraz - MAN TGM 18.290 z zabudową typu HEWEA DH10-40 z zabezpieczeniem hydraulicznym wewnęt 3. Warunki jakie mają spełniać kontenery 3.1. Wymiary wewnętrzne: a). długość kontenera KP9: 6500 mm (±100 mm), b). długość kontenera KP15: 5100 mm (±100 mm), c). długość kontenera KP30: 6500 mm (±100 mm), c). szerokość: 2400 mm (±100 mm), d). wysokość: wynikająca z pojemności kontenera. 3.2. Pojemnik kontenera wykonany z blachy stalowej: a). ściany z blachy o grubości co najmniej 3,0 mm, b). dno kontenerów KP9 i KP15 z blachy o grubości co najmniej 4,0 mm wywinięte na ściany boczne łukiem o minimalnym promieniu 100 mm, c). dno kontenerów KP30 z blachy o grubości co najmniej 4,0 mm przechodzące w ściany boczne pod kątem 90 stopni, d). dach kontenerów KP30 krytego z blachy o grubości co najmniej 3,0 mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną