Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej nr sprawy: ZP/D/61/2020 -A

Politechnika Opolska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-758 Opole, ul. Prószkowska
 • Telefon/fax: tel. 77 4498178 , 77 4498177 , fax. 77 4498180
 • Data zamieszczenia: 2020-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Opolska
  ul. Prószkowska 76
  45-758 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180
  REGON: 00000173200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://po.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: UCZELNIA PUBLICZNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej nr sprawy: ZP/D/61/2020 -A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dostarczony Sprzęt będzie posiadał Deklarację zgodności UE, uprawniającą do znaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa CE i będzie oznaczony tym znakiem. Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, jest wyprodukowany z przeznaczeniem na rynek Unii Europejskiej, spełnia wszystkie parametry techniczne określone w załączniku od nr 1do SIWZ - oraz jest towarem w pełni sprawnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną