Dostawa i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-701 Opole, Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 77 451 16 11, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
  Wrocławska 24
  45-701 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 16 11, , fax. -
  REGON: 17756002520000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę zasilaczy bezprzerwowych UPS do niżej wskazanych lokalizacji z podziałem na części od 1 do 12: a) Część 1 zasilacz UPS o mocy 2 kVA dla Inspektoratu w Giżycku, ul. Królowej Jadwigi 2 – 1szt. b) Część 2 zasilacz UPS o mocy 3 kVA dla Biura Terenowego w Proszowicach ul. Reja 3 – 1 szt. c) Część 3 zasilacz UPS o mocy 10 kVA dla Biura Terenowego w Przasnyszu ul. Leszno 4 – 1 szt. d) Część 4 zasilacz UPS o mocy 10 kVA dla Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kościelna 18 – 1 szt. e) Część 5 zasilacz UPS o mocy 15 kVA dla Biura Terenowego w Sępólnie Krajeńskim ul. Kościuszki 16– 1 szt. f) Część 6 zasilacz UPS o mocy 15 kVA dla Inspektoratu w Zgierzu, ul. Długa 43– 1 g) Część 7 zasilacz UPS o mocy 15 kVA dla Biura Terenowego w Rawie Mazowieckiej, ul. Solidarności 1a– 1 szt. h) Część 8 zasilacz UPS o mocy 20 kVA dla Inspektoratu w Oławie, Kasprowicza 34 – 1 szt. i) Część 9 zasilacz UPS o mocy 20 kVA dla Inspektoratu w Opocznie, ul. Moniuszki 1 – 1 szt. j) Część 10 zasilacz UPS o mocy 30 kVA dla Inspektoratu w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 21 – 1 szt. k) Część 11 zasilacz UPS o mocy 30 kVA dla Inspektoratu w Kędzierzynie-Koźle, ul. Jana Pawła II 26 – 1 szt. l) Część 12 zasilacz UPS o mocy 100 kVA dla I Oddziału w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12 budynek A – 1 szt. Montaż i uruchomienie urządzeń (dotyczy części od 2 do 12). Szkolenie w zakresie znajomości obsługi urządzeń (dotyczy części od 2 do 12). Serwis i udzielenie gwarancji na części od 1 do 12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31154000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną