Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu przy ul. Minorytów 3

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych ogłasza przetarg

  • Zamawiający: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
  • Województwo: opolskie
  • Adres: 45-017 Opole, Minorytów
  • Telefon/fax: tel. 774 539 216, , fax. 774 539 216
  • Data zamieszczenia: 2019-10-01
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
    Minorytów 3
    45-017 Opole, woj. opolskie
    tel. 774 539 216, , fax. 774 539 216
    REGON: 27610400000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://cmjw.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu przy ul. Minorytów 3
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych oraz mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych na potrzeby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu przy ul. Minorytów 3. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, w tym: 1) Część 1 - Dostawa i montaż kompletu mebli biurowych w ramach realizacji projektu RPO.: biurka - 17, kontenery mobilne - 4, zabudowy podbiurkowe - 14, zabudowy z wnęką i biurkiem - 4, szafy, szafki - 40, regały - 11, stoły okrągłe - 4, stół konferencyjny - 1, panele akustyczne - 5, zabudowy panelowe - 2, drzwi skośne do wnęki - 1, blenda maskująca kaloryfer - 1, wieszaki ścienne - 2, wieszaki stojące - 5, fotele obrotowe - 22, krzesła tapicerowane - 29. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części, zawiera załącznik nr. 1.1 do SIWZ – Projekt wyposażenia i umeblowania pomieszczeń biurowych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. 2) Część 2 - Dostawa i montaż mebli wraz z wbudowanym sprzętem AGD do pomieszczeń socjalnych i technicznych: zabudowy kuchenne – 3 (zestaw mebli kuchennych – 3, zlew jednokomorowy z ociekaczem konglomerat - 3, bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wlewką - 3, zmywarka do zabudowy - 1, płyta grzewcza ceramiczna - 1, lodówka w zabudowie podblatowa - 2, kosz na śmieci cargo – 3), zabudowa meblowa - 1, stół kuchenny - 1, krzesła - 4, taborety - 6, szafki metalowe - 4, stół techniczny - 1, biurko warsztatowe – 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części, zawiera załącznik nr. 1.2 do SIWZ – Projekt pomieszczeń socjalnych i technicznych oraz dodatkowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1.2a do SIWZ. 3. Opis poszczególnych części, znajdujący się w załączniku 1.1, 1.2 i 1.2a do SIWZ zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 4. Dostarczone meble i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych, dopuszczone do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 5. Dostawa musi zostać zrealizowana w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego. 6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia wykonania przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten - jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy i funkcje powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka, wydajność, moc, sprawność, gwarancja producenta, trwałość itp.) jakim powinny odpowiadać wyroby równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną