Dostawa artykułów spożywczych

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Konopnickiej w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Konopnickiej w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-048 Opole, Pułaskiego
 • Telefon/fax: tel. 77/454 22 86, , fax. 77/40218087
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Konopnickiej w Opolu
  Pułaskiego 3
  45-048 Opole, woj. opolskie
  tel. 77/454 22 86, , fax. 77/40218087
  REGON: 532397652
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lo2.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła prowadzona przez organ administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów spożywczych dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Opolu, w 2021 r., z podziałem na 6 zadań - zgodnie z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną