Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz podległych Biur Powiatowych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-836 Opole, ul. Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 0 77 401 84 32 , fax. 0 77 457 45 23
 • Data zamieszczenia: 2020-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny
  ul. Wrocławska
  45-836 Opole, woj. opolskie
  tel. 0 77 401 84 32, fax. 0 77 457 45 23
  REGON: 10613083000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz podległych Biur Powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z dostarczeniem i wniesieniem) artykułów biurowych - papieru ksero na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolskiego Oddziału Regionalnego: Papier kserograficzny A4: 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m² i nie wieksza niż 90 g/ m² 4. Białość papieru: min 168 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru. Zamówienie podstawowe: 820 ryz Zamówienie opcjonalne: 160 ryz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197644-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną