Dostawa artykułów biurowych, materiałów piśmienniczych, urządzeń i akcesoriów biurowych oraz papieru.

10 Brygada Logistyczna w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 10 Brygada Logistyczna w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-820 Opole, ul. Domańskiego
 • Telefon/fax: tel. 261625977 , fax. 261625911
 • Data zamieszczenia: 2019-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 10 Brygada Logistyczna w Opolu
  ul. Domańskiego 68
  45-820 Opole, woj. opolskie
  tel. 261625977, fax. 261625911
  REGON: 53221388200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://10blog.wp.mil.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych, materiałów piśmienniczych, urządzeń i akcesoriów biurowych oraz papieru.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów biurowych, materiałów piśmienniczych, urządzeń i akcesoriów biurowych oraz papieru z podziałem na 8 części, zgodnie z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną