Dostawę szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-062 Opole, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 774 020 398 , fax. 774 020 397
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum" w Opolu
  ul. Kościuszki 2
  45-062 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 020 398, fax. 774 020 397
  REGON: 53157017200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozcentrum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w ramach realizacji zadania pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), 750 dawek szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV, w dwóch dawkach szczepionki, co najmniej czterowalentna)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną