„Budowa balkonów rekreacyjno-wypoczynkowych w Pawilonie A i B”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2020-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, , fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa balkonów rekreacyjno-wypoczynkowych w Pawilonie A i B”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech balkonów rekreacyjno-wypoczynkowych w Pawilonie „A” i „B” (na pierwszym piętrze dwa balkony i na parterze dwa balkony). Szczegółowy zakres prac określony jest w projekcie budowlanym, specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Poniższy zakres prac objęty jest prawomocną Decyzją pozwolenia na budowę nr 288/20 z dnia 17.04.2020r. do wglądu u Zamawiającego. Ogólny zakres robót obejmuje: a) roboty rozbiórkowe; b) roboty ziemne; c) roboty fundamentowe; d) wykonanie konstrukcji stalowych tarasów; e) wykonanie stropu żelbetowego; f) zbrojenie konstrukcji żelbetowych; g) roboty murowe; h) roboty wykończeniowe polegające na wykonaniu gładzi gipsowych, malowaniu ścian; i) montażu stolarki okiennej; j) docieplenie ścian zewnętrznych; k) wykonanie posadzki z kamieni sztucznych wraz z izolacją poziomą; l) wykonanie krat stalowych; m) wykonanie zadaszenia tarasów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną