Analiza potencjału opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w regionalnym systemie innowacji w ramach projektu Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska
 • Telefon/fax: tel. 77 40 33 600 , fax. 77 40 33 609
 • Data zamieszczenia: 2020-06-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  ul. Krakowska 38
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 33 600, fax. 77 40 33 609
  REGON: 16012870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Analiza potencjału opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w regionalnym systemie innowacji w ramach projektu Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Analiza potencjału opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w regionalnym systemie innowacji w ramach projektu Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II. Celem badania jest wykonanie opracowania „Analiza potencjału opolskich Instytucji Otoczenia Biznesu w regionalnym systemie innowacji”, które zawierać będzie m.in.: inwentaryzację i przegląd istniejących instytucji otoczenia biznesu, w tym klastrów (IOB) w regionie, oraz weryfikację ich oferty usługowej, jak również ocenę potencjału w zakresie uruchomienia nowych usług odpowiadających na potrzeby gospodarki w ramach regionalnych specjalizacji inteligentnych województwa opolskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79300000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną